☀️ NIEUWE COLLECTIE ☀️ klik hier

Algemene voorwaarden

Madam

Oude Vaartstraat 43, 2520 Ranst

info@madam-antwerp.be

BTW BE0767.378.381

 

Artikel 1: Algemene bepalingen

De e-commerce website van Madam, een eenmanszaak met maatschappelijke zetel te Oude Vaartstraat 43 2520 Ranst, BTW BE 0767.378.381, biedt haar klanten de mogelijkheid om de producten uit haar webwinkel online aan te kopen.

Onderhavige Algemene Voorwaarden ("Voorwaarden") zijn van toepassing op elke bestelling die geplaatst wordt door een bezoeker van deze e-commerce website (“Klant”). Bij het plaatsen van een bestelling via de webwinkel van Madam moet de Klant deze Voorwaarden uitdrukkelijk aanvaarden, waarmee hij instemt met de toepasselijkheid van deze Voorwaarden, met uitsluiting van alle andere voorwaarden. Bijkomende voorwaarden van de Klant worden uitgesloten, behoudens wanneer deze voorafgaandelijk, schriftelijk en uitdrukkelijk door Madam aanvaard zijn.

Artikel 2: Prijs

Alle vermelde prijzen zijn uitgedrukt in EURO, steeds inclusief BTW en alle andere verplicht door de Klant te dragen taksen of belastingen.

Indien leverings-, reservatie- of administratieve kosten worden aangerekend, wordt dit apart vermeld.

De opgave van prijs slaat uitsluitend op de artikelen zoals het woordelijk wordt omschreven. De bijhorende foto’s zijn decoratief bedoeld en kunnen elementen bevatten die niet inbegrepen zijn in de prijs.

Artikel 3: Aanbod

Ondanks het feit dat de online catalogus en de e-commerce website met de grootst mogelijke zorgvuldigheid worden samengesteld, is het toch mogelijk dat de aangeboden informatie onvolledig is, materiële fouten bevat, of niet up-to-date is. Kennelijke vergissingen of fouten in het aanbod binden Madam niet. Madam is wat de juistheid en volledigheid van de aangeboden informatie slechts gehouden tot een middelenverbintenis. Madam is in geen geval aansprakelijk ingeval van manifeste materiële fouten, zet- of drukfouten.

Madam stelt alles in het werk om kleuren en afbeeldingen van de aangeboden producten in de webshop zo nauwkeurig en accuraat mogelijk weer te geven. Madam kan echter niet garanderen dat de weergave van het scherm van de Klant accuraat is.

Wanneer de Klant specifieke vragen heeft over bv. maten, kleur, beschikbaarheid, leveringstermijn of leveringswijze, verzoeken wij de Klant om vooraf contact op te nemen met onze klantendienst.

Het aanbod geldt steeds zolang de voorraad strekt en kan te allen tijde worden aangepast of ingetrokken door Madam. Madam kan niet aansprakelijk gesteld worden voor het niet beschikbaar zijn van een product. Indien een aanbod een beperkte geldigheidsduur heeft of onder voorwaarden geschiedt, wordt dit nadrukkelijk in het aanbod vermeld.

Artikel 4: Online aankopen

Online aankopen gebeuren via de website van Madam, www.madam-antwerp.be.

De Klant heeft de keuze tussen de volgende betaalwijzen

 • via bancontact
 • via creditcard
 • via iDEAL

Madam is gerechtigd een bestelling te weigeren ingevolge een ernstige tekortkoming van de Klant met betrekking tot bestellingen waarbij de Klant betrokken is.

Artikel 5: Levering en uitvoering van de overeenkomst

Artikelen besteld via deze webwinkel worden geleverd in België en Nederland.

Gratis:

 • Levering aan huis in 2520 Ranst
  • Broechem, Emblem, Millegem, Oelegem
 • Afhalen in 2160 Wommelgem
  • Bar Frans, Kerkplaats 11, openingsuren te raadplegen via barfrans.com

Levering in België (bpost):

 • Bestelling vanaf 85 euro: gratis levering aan huis, verzendkosten betaald door Madam;
 • Bestelling minder dan 85 euro:
  • 5,5 euro voor levering in een Bpost afhaalpunt
  • 6,5 euro voor levering aan huis

Levering in Nederland (bpost):

 • Bestelling vanaf 120 euro: gratis levering aan huis, verzendkosten worden betaald door Madam;
 • Bestelling minder dan 120 euro:
  • 8,5 euro voor levering aan huis

U ontvangt een verzendbevesting per mail, raadpleeg zeker ook de SPAM-map indien de mail niet toegekomen lijkt te zijn. U kan het pakket volgen via de track & trace-code vermeld in de mail.

Verzending binnen 24u. Madam is echter niet verantwoordelijk voor eventuele vertraging bij bpost.

Elke zichtbare beschadiging en/of kwalitatieve tekortkoming van een artikel of andere tekortkoming bij de levering, moeten door de Klant onverwijld worden gemeld aan Madam.

Het risico wegens verlies of beschadiging gaat over op de Klant vanaf hij (of een door hem aangewezen derde partij, die niet de vervoerder is) de goederen fysiek in bezit heeft gekregen. Het risico gaat echter al over op de Klant bij levering aan de vervoerder, als de vervoerder van de Klant de opdracht heeft gekregen de goederen te vervoeren en deze keuze niet door Madam was geboden.

Artikel 6: Eigendomsvoorbehoud

De geleverde artikelen blijven tot op het moment van gehele betaling door de Klant, de exclusieve eigendom van Madam.

De Klant verbindt er zich toe zo nodig derden op het eigendomsvoorbehoud van Madam te wijzen, bv. aan eenieder die op de nog niet geheel betaalde artikelen beslag zou komen leggen.

Artikel 7: Herroepingsrecht

De Klant heeft het recht om, binnen een termijn van 14 kalenderdagen na leverdatum, artikelen te retourneren.

Kan niet geretourneerd worden:
- afgeprijsde artikelen
- solden
- cadeaukaarten
- aankopen gedaan tijdens een Madam-avond of Madam-dag.

Retournering enkel mogelijk via bpost. De directe kosten van de retournering van de goederen komen voor rekening van de Klant:

              Retour vanuit België: 6,50 euro

              Retour vanuit Nederland: 8,50 euro

De Klant kan retourneren door contact op te nemen met Madam per mail info@madam-antwerp.be Hij zal via mail een retourlabel toegestuurd krijgen, waarna hij het retourpakket zo snel mogelijk dient binnen te brengen bij BPost.

De Klant wordt verzocht de artikelen terug te sturen in hun oorspronkelijke staat (inclusief labels) en verpakking. Indien het teruggestuurde product op een of andere manier in waarde verminderd is, behoudt Madam zich het recht voor om de Klant aansprakelijk te stellen en schadevergoeding te eisen voor elke waardevermindering van de goederen die het gevolg is van het gebruik van de goederen door de Klant dat verder gaat dan nodig is om de aard, de kenmerken en de werking van de goederen vast te stellen.

Alle teruggestuurde artikelen worden aandachtig onderzocht. Het uitgangspunt hierbij is dat de consument het artikel slechts mag inspecteren zoals hij dat in een winkel zou mogen doen. Teruggestuurde artikelen mogen gepast worden, maar mogen niet gebruikt zijn. Wanneer een artikel een waardevermindering is ondergaan door het gebruik van de Klant zal dit ten laste van de Klant in rekening worden gebracht.

Indien de Klant artikelen retourneert, zal Madam alle tot op dat moment van de Klant ontvangen betalingen, inclusief de standaard leveringskosten, aan de Klant terugbetalen binnen maximum 14 kalenderdagen na ontvangst van de teruggestuurde artikelen.

Indien de Klant enkel een deel van de bestelling retourneert: indien de Klant bij de bestelling recht had op gratis verzending, doordat het aankoopbedrag groter was dan 85 euro (BE), maar door de retournering is het aankoopbedrag van de overige producten kleiner dan 85 euro (BE), zal de verzendkost alsnog aangerekend worden. Hierdoor krijgt de Klant het aankoopbedrag van de geretourneerde stuks mits aftrek van de verzendkost voor de stuks die de Klant niet retourneert. 

Madam betaalt de Klant terug met hetzelfde betaalmiddel als waarmee de Klant de oorspronkelijke transactie heeft verricht, tenzij de Klant uitdrukkelijk anderszins heeft ingestemd; in ieder geval zullen de Klant voor zulke terugbetaling geen kosten in rekening worden gebracht.

Artikel 8: Garantie

Krachtens de wet van 21 september 2004 betreffende de bescherming van de consumenten bij verkoop van consumptiegoederen heeft de consument wettelijke rechten. Deze wettelijke garantie geldt vanaf de datum van levering aan de eerste eigenaar. Elke commerciële garantie laat deze rechten onverminderd.

Om een beroep te doen op de garantie, moet de Klant een aankoopbewijs kunnen voorleggen. Klanten wordt aangeraden om de oorspronkelijke verpakking van de goederen te bewaren.

Voor artikelen die online werden aangekocht en bij de Klant thuis zijn afgeleverd, dient de Klant contact op te nemen met de Madam klantendienst en het artikel op zijn kosten terug te bezorgen aan Madam.

Bij vaststelling van een gebrek moet de Klant Madam zo snel mogelijk inlichten. In ieder geval dient elk gebrek binnen een termijn van 2 maanden na vaststelling ervan door de Klant te worden gemeld. Nadien vervalt elk recht op herstelling of vervanging.

De wettelijke garantie is nooit van toepassing op defecten die ontstaan ten gevolge van ongelukken, verwaarlozing, valpartijen, gebruik van het artikel in strijd met doel waarvoor het ontworpen werd, het niet naleven van de gebruiksinstructies of handleiding, aanpassingen of wijzigingen aan het artikel, hardhandig gebruik, slecht onderhoud, of elk ander abnormaal of incorrect gebruik.

Artikel 9: Klantendienst

De klantendienst van Madam is bereikbaar via e-mail op info@madam-antwerp.be. Eventuele klachten kunnen hieraan gericht worden.

 

Artikel 11: Privacy

De verantwoordelijke voor de verwerking, Madam, respecteert de Algemene Verordening Gegevensbescherming en de Belgische Privacywet van 30 juli 2018.

De door u meegedeelde persoonsgegevens zullen enkel gebruikt worden voor volgende doeleinden: de uitvoering van de afgesloten overeenkomst, het verwerken van de bestelling, versturen van nieuwsbrieven. De rechtsgronden zijn de uitvoering van de overeenkomst, de toestemming, het vervullen van wettelijke en reglementaire verplichtingen en het gerechtvaardigd belang de onderneming.

U beschikt over een wettelijk recht op inzage en eventuele correctie, aanvulling of verwijdering van uw persoonsgegevens. U mag in een aantal gevallen opgesomd in de AVG ook vragen om de verwerking van uw persoonsgegevens te beperken. U kan zich eveneens verzetten tegen de verwerking van uw persoonsgegevens als u daar ernstige en legitieme redenen voor heeft die onze noodzaak om uw gegevens te verwerken, overstijgen. Via een schriftelijke, gedateerde en ondertekende aanvraag aan Madam (Oude Vaarstraat 43 2520 Ranst, info@madam-antwerp.be), kan u gratis uw persoonsgegevens in digitale en leesbare vorm opvragen en/of aan andere verantwoordelijken over laten dragen. Voor zover onze verwerking gebaseerd is op uw voorafgaande toestemming, heeft u het recht om die toestemming in te trekken.

In geval van gebruik van gegevens voor direct marketing: U kan zich kosteloos verzetten tegen het gebruik van uw gegevens voor direct marketing en hoeft daarvoor geen reden op te geven.

Om uw rechten uit te oefenen, kan u zich richten tot Madam (Oude Vaarstraat 43 2520 Ranst, info@madam-antwerp.be).

Wij behandelen uw gegevens als vertrouwelijke informatie en zullen die niet doorgeven, verhuren of verkopen aan derden.

Voor meer informatie, zie onze Privacy Policy.

Artikel 12: Gebruik van cookies

Onze Website gebruikt cookies en gelijkaardige technologieën. Dit helpt ons om u een betere gebruikerservaring te bieden wanneer u onze Website bezoekt en laat ons ook toe onze Website te optimaliseren. Zonder uw voorafgaande toestemming plaatsen wij uitsluitend de puur functionele cookies die noodzakelijk zijn om onze Website correct te laten werken. Voor alle andere cookies vragen wij eerst uw toestemming.

Bij uw eerste bezoek aan onze website wordt u gevraagd om onze cookies te aanvaarden. U kan nadien uw keuzes op elk ogenblik zelf beheren.

U kan uw internetbrowser zodanig instellen dat cookies niet worden geaccepteerd, dat u een waarschuwing ontvangt wanneer een cookie geïnstalleerd wordt of dat de cookies nadien van uw harde schijf worden verwijderd. Dit kan u doen via de instellingen van uw browser (via de help-functie). Hou er hierbij wel rekening mee dat bepaalde grafische elementen niet correct kunnen verschijnen, of dat u bepaalde applicaties niet zal kunnen gebruiken.

Artikel 13: Aantasting geldigheid - niet-verzaking

Indien een bepaling van deze Voorwaarden ongeldig, onwettig of nietig wordt verklaard, zal dit op geen enkele wijze de geldigheid, de wettigheid en de toepasbaarheid van de andere bepalingen aantasten.

Het nalaten op gelijk welk moment door Madam om één van de in deze Voorwaarden opgesomde rechten af te dwingen, of gelijk welk recht hiervan uit te oefenen, zal nooit gezien worden als een verzaking aan zulke bepaling en zal nooit de geldigheid van deze rechten aantasten.

Artikel 14: Wijziging voorwaarden

Deze Voorwaarden worden aangevuld door andere voorwaarden waar expliciet naar verwezen wordt, en de algemene verkoopsvoorwaarden van Madam. Ingeval van tegenstrijdigheid, primeren onderhavige Voorwaarden.

Artikel 15: Bewijs

De Klant aanvaardt dat elektronische communicaties en back-ups als bewijsvoering kunnen dienen.

Artikel 16: Toepasselijk recht – Geschillen

Het Belgisch recht is van toepassing, met uitzondering van de bepalingen van internationaal privaatrecht inzake toepasselijk recht.

De rechtbanken van de woonplaats van de Consument zijn bevoegd bij gerechtelijke geschillen. De Consument kan zich ook wenden tot het ODR-platform (http://ec.europa.eu/consumers/odr/).